Prislistor 2019

Nya prislistor 2019 Vi uppdaterar våra priser från och med 1 februari. Liksom tidigare kommer de gamla priserna gälla för alla prover som är tagna senast 31 januari. De nya prislistorna går att skriva ut från vår hemsida redan nu. Observera att tabellerna på sidorna...

Nya analyser

ANA – Antinukleära antikroppar Antinukleära antikroppar är en viktig diagnostisk indikator när det gäller autoimmuna reumatiska sjukdomar hos människa. Liknande sjukdomar förekommer även hos hund, med typiska symptom som stelhet, led-och muskelsmärta. ANA-testet...

Nya prislistor

Nya prislistor! Fr.o.m. 1 januari 2018 har vi uppdaterat priserna på våra analystjänster. De nya prislistorna finns för nedladdning under PRISLISTA SMÅDJUR/PRISLISTA STORDJUR. Observera att några av analyserna är rabatterade om de beställs i samband med andra...

Nu har vi en liten webshop!

Provtagnings- och provsändningsmateriel Nu kan du köpa produkter för blodprovstagning och provsändning av oss. Vi har skapat en enkel liten webshop med färdiga paket för fem eller tio provtagningar, både på smådjur och stordjur. Du kan även beställa...

Ny svarsrapport för Borrelia Line blot

Diagram över Borrelia Line blot-resultat Resultaten från Borrelia Line blot-analyser har hittills utgjorts av olika kvalitativa svarsalternativ, med en fotnot längst ner på svarsrapporten. Nu kommer vi även bifoga en fil med stapeldiagram till varje Borrelia Line...

Veterinärkongressen 2016

Besök oss på Veterinärkongressen Den 10-11 november är det dags för det årliga veterinärmötet i Uppsala. Vi kommer vara där som utställare, med vår monter uppställd nära entrén i utställningslokalen på SLU. Vi ser fram emot att träffa både nya och befintliga kunder...