Nu har vi en liten webshop!

Provtagnings- och provsändningsmateriel Nu kan du köpa produkter för blodprovstagning och provsändning av oss. Vi har skapat en enkel liten webshop med färdiga paket för fem eller tio provtagningar, både på smådjur och stordjur. Du kan även beställa...

Ny svarsrapport för Borrelia Line blot

Diagram över Borrelia Line blot-resultat Resultaten från Borrelia Line blot-analyser har hittills utgjorts av olika kvalitativa svarsalternativ, med en fotnot längst ner på svarsrapporten. Nu kommer vi även bifoga en fil med stapeldiagram till varje Borrelia Line...

Veterinärkongressen 2016

Besök oss på Veterinärkongressen Den 10-11 november är det dags för det årliga veterinärmötet i Uppsala. Vi kommer vara där som utställare, med vår monter uppställd nära entrén i utställningslokalen på SLU. Vi ser fram emot att träffa både nya och befintliga kunder...

Nytt analyspaket

Seniorkontroll Hund ALAT, ALP, Urea, Kreatinin, Glykerat Protein, Fritt T4 Hematologiskt status Katt ALAT, ALP, Urea, Kreatinin, Glykerat Protein, T4 Hematologiskt status Pris: 540 SEK Provtagningsrör: Serumrör + K-EDTA-rör   Dessutom: Borrelia IgG Line blot...

Nytt test

Borrelia IgG Line blot Hund och Häst Borrelia ELISA och Anaplasma ELISA bör betraktas som screeningtester, som i första hand används för att kunna avfärda att det rör sig om borrelia- eller anaplasmainfektion. Vid resultat som är positiva eller borderline med Borrelia...

Träffa oss under VeTA-dagarna 25-26 april

24-26 april är det dags för VeTA-dagarna, som i år firar jubileum. Evenemanget startades för 35 år sedan i Karlstad och är nu tillbaka igen i samma stad. CaniLab-EquiLab kommer som vanligt att delta som utställare. Passa på att träffa oss där och ta del av våra mycket...