Antinukleära antikroppar är en viktig diagnostisk indikator när det gäller autoimmuna reumatiska sjukdomar hos människa. Liknande sjukdomar förekommer även hos hund, med typiska symptom som stelhet, led-och muskelsmärta.

ANA-testet används ofta som stöd för diagnos av sjukdomen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Även andra lupus-associerade sjukdomar och reumatiska sjukdomar är kopplade till förekomst av ANA. Vissa hundraser är predisponerade för den här typen av sjukdomar, t.ex. tollare och schäfer.

I ett ANA-test (IIF) kan antikroppar mot cellkärnan uppvisa två typer av fluorescensmönster: homogent eller granulärt. ANA förekommer hos 97-100% av hundar med SLE eller SLE-liknande sjukdom. Antikropparna uppvisar i dessa fall ett homogent fluorescensmönster. Hos hundar med lupus-associerade eller andra reumatiska sjukdomar ser man det granulära fluorescensmönstret.

Testet utförs med hjälp av indirekt immunofluorescens (IIF) och finns för både hund och katt.

Pris: 570 SEK (ex. moms)

 

Toxoplasma orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, vilken har kattdjur som huvudvärd. Parasiten bildar s.k. oocystor som utsöndras via avföringen på katt. Oocystorna kan därefter överleva i flera månader och smitta andra djur och människor.

I de flesta fall ger toxoplasmainfektion mycket lindriga symptom. Infektionen kan dock få allvarliga konsekvenser för foster eller individer med nedsatt immunförsvar.

En av utmaningarna inom serologi är att kunna skilja på akuta och kroniska infektioner. Tidigare har vi varit hänvisade till att mäta IgM-antikroppar för att påvisa en akut toxoplasmainfektion. Det är dessvärre ganska otillförlitligt bl.a. på grund av försenad eller försvagad IgM-produktion.

Vi erbjuder nu ett test för Toxoplasma gondii IgG, där vi mäter aviditeten. Aviditet innebär den totala bindningsstyrkan mellan antikroppar och antigen. Ju högre aviditet desto starkare är den totala bindningen och ju mer specifika är IgG-antikropparna. En hög aviditet innebär således att infektionen har pågått under en längre tid. Omvänt tolkar vi en låg aviditet som ett tecken på att infektionen är akut.

Testet utförs med hjälp av ELISA-teknik och är avsett för katt.

Pris:
Toxoplasma gondii IgG Screening 560 SEK (ex moms)
Toxoplasma gondii IgG Screening + Aviditet 980 SEK (ex moms)

 

Ett kombinerat screeningtest som påvisar antikroppar mot Borrelia, Anaplasma och TBE.
Borrelios, Anaplasmos och infektioner med TBE-virus karaktäriseras ofta av ospecifika och mycket likartade symptom. Fästingutredning bör alltid inkludera dessa tre sjukdomar.

Testet utförs med hjälp av Line blot-teknik och finns för både hund och häst.

Pris: 870 SEK (ex moms)