Veterinärmedicinskt klinisk kemiskt konsultlaboratorium för smådjur och stordjur

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

18 januari, 2019

Prislistor 2019

Nya prislistor 2019 Vi uppdaterar våra priser från och med 1 februari. Liksom tidigare kommer de gamla priserna gälla för alla prover som är tagna senast 31 januari. De nya prislistorna går att skriva ut från vår hemsida redan nu. Observera att tabellerna...

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Klinisk kemiskt laboratorium för veterinärmedicin

CaniLab-EquiLab är ett klinisk kemiskt konsultlaboratorium inom veterinärmedicin. Vi tillhandahåller analystjänster för veterinärer i hela Skandinavien.
Företaget startades 1986 och har idag en omfattande kundkrets som utgörs av djursjukhus, mindre veterinärinrättningar och enskilda veterinärer.
Vår företagsidé är att erbjuda snabba och tillförlitliga provsvar för klinisk kemisk diagnostik med hjälp av avancerad analysutrustning.
Vi erbjuder våra tjänster utan krav på hög provfrekvens eller andra bindningar och garanterar hög analyskvalitet samt god personlig service.
Vårt fokus ligger på att göra kvalificerade utredningar och specialanalyser som inte kan utföras vid de mindre veterinärmedicinska klinikerna. Med hjälp av den bästa instrumenteringen som finns tillgänglig inom automatiserad klinisk kemi kompletterar vi klinikerna med kvalificerad analysservice.

Avancerad analysutrustning

Våra rutinanalyser utförs med hjälp av klassisk våtkemi via Random Access Analyzers; Siemens ADVIA 1650 och Konelab Prime 30i. Båda analysatorerna har hög prestanda och risken för kontaminering mellan prover och mellan olika reagens är mycket låg.
Immunokemiska analyser utförs med Siemens Immulite 2000, Siemens Immulite 2000 XPi och pipetteringsrobot för ELISA-tester.
För hematologisk analys använder vi två stycken Siemens ADVIA 2120. Systemen kan utföra automatisk veterinärmedicinsk hematologi för ett flertal olika djurslag och inkluderar även automatisk differentialräkning av leukocyter. Instrumenten använder ca 10 000 celler som underlag för differentialräkning, vilket gör att nästan all mikroskopering kan elimineras.
För kapillärelektrofores använder vi Helena Biosciences V8 E-class.

Specialdiagnostika för djur

Vi använder validerade klinisk kemiska tester både för diagnostik och behandlingsuppföljning av sjukdom. Testerna är framtagna av världens ledande företag inom klinisk kemisk diagnostika, och tack vare ny teknik kan vi erbjuda unika analystjänster med inriktning på smådjur och stordjur. Vi har även ett aktivt samarbete med flera utländska diagnostikaföretag och tillsammans med dessa har vi målsättningen att utveckla och dokumentera nya automatiska tester med mycket god prestanda.