Veterinärmedicinskt klinisk kemiskt konsultlaboratorium för smådjur och stordjur

Snabba och tillförlitliga provsvar med hjälp av högklassig analysteknik

17 april, 2024

SDMA

Nu erbjuder vi analys av SDMA SDMA (Symmetriskt dimetylarginin) bildas från aminosyran arginin vid metylering av proteiner. Liksom kreatinin stiger SDMA i blodet vid sjunkande GFR och används därför som biomarkör för akut njurskada (AKI) och kronisk njursj...

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Klinisk kemiskt laboratorium för veterinärmedicin

CaniLab-EquiLab är ett klinisk kemiskt konsultlaboratorium för veterinärmedicinsk diagnostik. Vi tillhandahåller analystjänster för veterinärer i hela Skandinavien.
Företaget startades 1986 och har en kundkrets som utgörs av djursjukhus, mindre veterinärinrättningar, distriktsveterinärer och travtränare.
Vår företagsidé är att erbjuda snabba och tillförlitliga provsvar för klinisk kemisk diagnostik med hjälp av avancerad analysutrustning. Vårt fokus ligger på att göra kvalificerade utredningar och specialanalyser som inte kan utföras vid de mindre veterinärmedicinska klinikerna. Med hjälp av den bästa instrumenteringen som finns tillgänglig inom automatiserad klinisk kemi kompletterar vi klinikerna med kvalificerad analysservice.
Vi erbjuder våra tjänster utan krav på hög provfrekvens.

Avancerad analysutrustning

Vi använder oss av klassisk våtkemi via Random Access Analyzers: Konelab Prime 30i och DiaSystem CDT 240. Båda analysatorer har hög prestanda och risken för kontaminering mellan prover och mellan olika reagens är mycket låg.
Immunokemiska analyser utförs med Siemens Immulite 2000 och Siemens Immulite 2000 XPi.
För hematologisk analys använder vi två analysatorer Siemens ADVIA 2120. Systemen kan utföra automatisk veterinärmedicinsk hematologi för ett flertal olika djurslag och inkluderar även automatisk differentialräkning av leukocyter. Instrumenten använder ca 10 000 celler som underlag för differentialräkning, vilket gör att nästan all mikroskopering kan elimineras.
Vi använder också Helena Biosciences V8 E-class för kapillärelektrofores.

Specialdiagnostika för djur

Vi har validerade klinisk kemiska tester både för diagnostik och behandlingsuppföljning av sjukdom. Testerna är framtagna av världens ledande företag inom klinisk kemisk diagnostika, och tack vare ny teknik kan vi erbjuda flera unika analystjänster med inriktning på både smådjur och stordjur.
Vi har även ett aktivt samarbete med utländska diagnostikaföretag och tillsammans med dessa har vi målsättningen att utveckla och dokumentera nya tester med mycket god prestanda.