SDMA (Symmetriskt dimetylarginin) bildas från aminosyran arginin vid metylering av proteiner. Liksom kreatinin stiger SDMA i blodet vid sjunkande GFR och används därför som biomarkör för akut njurskada (AKI) och kronisk njursjukdom (CKD).

SDMA stiger ofta tidigare än kreatinin vid minskad glomerulär filtration. SDMA påverkas också i lägre utsträckning än kreatinin av faktorer som muskelmassa, ålder, ras, kondition m.m. SDMA kan därför med fördel användas i patientgrupper där man ofta ser en minskad muskelmassa, som t.ex. hos äldre individer. Även katter med misstänkt hypertyreos kan ha lägre muskelmassa till följd av den ökade metabolismen. Dessa patientgrupper är också i högre utsträckning predisponerade för njursjukdom.

Vid utvärdering av njurfunktionen kompletterar SDMA och kreatinin varandra. För bedömning av stadium vid CKD bör båda parametrar mätas parallellt vid minst två tillfällen, då patienten är stabil och hydrerad. Utredningen bör dessutom inkludera medicinsk historik, klinisk undersökning, hematologi, kemiprofil samt urinanalys.


Användningsområden för SDMA:

– Diagnos av AKI och CKD
– Stadieindelning av kronisk njursjukdom
– Övervakning av patienter med njursjukdom
– Regelbunden kontroll: tidig screening av njurinsufficiens
– Preanestetisk undersökning

Pris SDMA som enskild analys: 390 SEK
Pris SDMA som tillägg till analyspaket >300 SEK (Gäller även Njurstatus): 290 SEK