Svarspostetiketter för kostnadsfri provsändning
Öppen telefonservice
08:30-17:00

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Remiss – Rekvisition

Remissanvisningar

Remissen ifylls noggrant med avsändare (betalningsansvarig), djurägare, djurnamn, patientnummer, ras, kön, provtagningsdatum och analysval. Det är viktigt att använda samma identitet om upprepade analyser utförs vid olika tillfällen. På så sätt kan äldre resultat snabbt lokaliseras. Lämna också gärna kliniska uppgifter längst ner på remissen. Det underlättar för oss när vi bedömer analysresultaten.

Analysprofilernas innehåll anges på remissen. Där finns också information om vilken eller vilka rörtyper som krävs för varje profil. Analyser som finns i prislistan går även att beställa enskilt.
Remisser, prislistor och svarspostetiketter kan beställas av oss. Ring, faxa, eller ange på remissen att ni önskar nytt materiel. Det går också bra att ladda ner remisser och prislistor från hemsidan.

Svarstider

Rutinanalyser, hematologiska analyser och hormonanalyser svaras ut varje dag.
Progesteronanalys svaras ut senast kl 13 varje dag.
Borrelia ELISA, Anaplasma ELISA och TgAA analyseras två gånger per vecka.
Borrelia Line blot, Felint Coronavirus och Insulin analyseras en till två gånger per vecka.
ANA, Toxoplasma och Fästingscreening analyseras en gång per vecka.
Kapillärelektrofores analyseras tre gånger per vecka.
Svarstiderna för analyser och profiler anges även i prislistan.

Svaren sänds antingen via mail, fax, brev eller sms (progesteron).
Delsvar lämnas endast ut på kundens begäran eller när vi bedömer att provresultatet fordrar snabb hantering. Fredagar svarar vi ut alla resultat som är klara (även delsvar), för att undvika onödigt långa svarstider.