Klassisk våtkemi Immunoassay
Helautomatisk hematologi
ELISA med pipetteringsrobot Kapillärelektrofores

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Provsändning

Serumrör och K-EDTA-rör

På remissen anges vilken typ av rör som rekommenderas för respektive analys.
I regel används vacuumrör för venös provtagning. Observera dock att vacuumrör har begränsad hållbarhet.
För rutin- och hormonanalyser används serumrör eller Litium-heparinrör. Ca 0,5 ml serum eller plasma räcker för att utföra de flesta analyser vi erbjuder.
Serum- eller plasmaprover bör centrifugeras och separeras från erytrocyter före postgång. Om provet skickas oseparerat kan erytrocyterna skadas och orsaka hemolys.
För hematologiska prover används K-EDTA-rör. Observera att vakuumrör som innehåller antikoagulantia bör fyllas tills vakuumeffekten upphör, för att utspädningen ska bli den beräknade. Provet tål ej att frysas utan förvaras lämpligen i kylskåp. Helblodsprover för hematologi bör anlända till oss inom 48 timmar efter provtagningen.
För att möjliggöra kompletteringar i efterhand sparar vi överblivet serum ca två veckor efter slutförd analys. Ring eller maila uppgifter om önskad komplettering. Vid önskemål kan provet även frysas ned och på så vis förvaras längre.

Märkning och provsändning

Remiss och provrör bör noga märkas med uppgifter om djurets identitet, avsändare, provtagningsdatum och önskad analys.
Provet kan sändas via ordinär postgång inom Sverige, Norge och Danmark.
När det är särskilt angeläget att provet anländer till oss dagen efter provtagning, bör man skicka försändelsen som expressbrev. Dessa ska adresseras med vår gatuadress (Skallebackavägen 12 B, 302 41 Halmstad).

Det är viktigt att använda provsändningsrör med tät förslutning (gärna skruvkork), för att undvika läckage under transporten. Provet måste även placeras i en skyddshylsa av krossäkert material (hårdplast) och därefter placeras tillsammans med remissen i ett vadderat transportkuvert.
Observera! Använd inte förtryckta kuvert avsedda för prover som ska sändas till SVA. Vid ett flertal tillfällen har det förekommit att provet då skickats till SVA trots att CaniLab-EquiLabs svarspostetikett varit klistrad på kuvertet.

Svarspostetiketter

Svarspostetiketter kan användas för kostnadsfri provsändning inom Sverige. För utländska kunder finns adressetiketter.
Etiketter, remisser och prislistor kan beställas genom att ringa eller maila oss. Det går även att ange på remissen om nytt materiel önskas.
OBS! Vid provsändning med ordinarie porto ska vår boxadress (Box 7065, 300 07 Halmstad) anges på kuvertet.

Fakturering och betalningsvillkor

Endast veterinärer, veterinärinrättningar eller avtalskunder faktureras via samlingsfakturor. Betalningsvillkor är fjorton dagar netto från fakturadatum.
Vi utför exporttjänster momsfritt för veterinärinrättningar eller momsregistrerade verksamheter i bl.a. Norge och Danmark. Utländska kunder, som önskar momsfri tjänst, skall meddela sitt momsregistreringsnummer till oss. I annat fall debiteras 25 % moms enligt svensk lag.