Klassisk våtkemi Immunoassay
Helautomatisk hematologi
ELISA med pipetteringsrobot Kapillärelektrofores

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Provsändning

Provtagning

I regel används vacuumrör för venös provtagning. Observera att vacuumrör har begränsad hållbarhet.
På remissen anges vilken typ av rör som rekommenderas för respektive analys.

För rutin- och hormonanalyser används serumrör eller Litium-heparinrör. Skicka gärna minst 300 µl serum eller plasma. För enstaka analyser kan det dock räcka med mindre mängd.
Serum- eller plasmaprover bör centrifugeras och separeras från erytrocyter före postgång. Om provet skickas oseparerat kan erytrocyterna skadas och orsaka hemolys.

För hematologiska prover används K-EDTA-rör. Observera att vakuumrör som innehåller antikoagulantia bör fyllas tills vakuumeffekten upphör, för att utspädningen ska bli den beräknade. Provet tål ej att frysas utan förvaras lämpligen i kylskåp. Helblodsprover för hematologi bör anlända till oss senast 48 timmar efter provtagning.

För att möjliggöra kompletteringar i efterhand sparar vi överblivet serum ca två veckor efter slutförd analys. Ring eller maila uppgifter om önskad komplettering. Vid önskemål kan provet frysas ned och sparas längre.
Provrör och remiss bör noga märkas med uppgifter om djurets identitet, avsändare, provtagningsdatum och önskad analys.

Provsändning

Det är viktigt att använda provsändningsrör med tät förslutning (gärna skruvkork), för att undvika läckage under transporten. Provet måste även placeras i en skyddshylsa av krossäkert material (hårdplast) och därefter placeras tillsammans med remissen i ett vadderat kuvert.

Provet kan sändas via ordinär postgång inom Sverige, Norge och Danmark. För leveranstider se PostNords ”Leveranstider för 1-klass brevtjänster”.
PostNord kommer införa en ny leveransmodell under 2021 och 2022, vilket innebär att post till framför allt privatpersoner delas ut varannan dag. Denna nya leveransmodell kommer inte att beröra oss. Försändelser till oss kommer därför fortsättningsvis delas ut varje vardag.

Prover som ska analyseras senast dagen efter provtagning bör skickas som expressbrev. Expressbrev ska adresseras med vår gatuadress (Skallebackavägen 12 B, 302 41 Halmstad). Observera att inlämningstiden för expressbrev inte är densamma som för ordinarie post. Inlämningstiden kan också variera mellan olika postombud.

OBS! Använd inte förtryckta kuvert avsedda för prover som ska sändas till SVA. Vid ett flertal tillfällen har det i dylika fall förekommit att provet skickats till SVA trots att man använt vår svarspostetikett.

Svarspostetiketter

Svarspostetiketter kan användas för kostnadsfri provsändning inom Sverige. För utländska kunder finns adressetiketter.
Etiketter, remisser och prislistor kan beställas genom att ringa eller maila oss. Önskemål om provsändningsmateriel går även att ange på remissen.
OBS! Vid provsändning med ordinarie porto ska vår boxadress (Box 7065, 300 07 Halmstad) anges på kuvertet.

Fakturering och betalningsvillkor

Endast veterinärer, veterinärinrättningar eller avtalskunder faktureras via samlingsfakturor. Betalningsvillkor är fjorton dagar netto från fakturadatum.
Vi utför exporttjänster momsfritt för veterinärinrättningar eller momsregistrerade verksamheter i bl.a. Norge och Danmark. Utländska kunder, som önskar momsfri tjänst, skall meddela sitt momsregistreringsnummer till oss. I annat fall debiteras 25 % moms enligt svensk lag.