Ny svarsrapport för Borrelia Line blot

Diagram över Borrelia Line blot-resultat Resultaten från Borrelia Line blot-analyser har hittills utgjorts av olika kvalitativa svarsalternativ, med en fotnot längst ner på svarsrapporten. Nu kommer vi även bifoga en fil med stapeldiagram till varje Borrelia Line...