Resultaten från Borrelia Line blot-analyser har hittills utgjorts av olika kvalitativa svarsalternativ, med en fotnot längst ner på svarsrapporten.
Nu kommer vi även bifoga en fil med stapeldiagram till varje Borrelia Line blot-svar, där man kan avläsa de kvantitativa värdena för intensiteterna hos de olika antikroppstyperna i provet. En enkel tolkningsmall finns också nedanför varje diagram.
Den nya svarsrapporten ger en tydligare bild av testet och dess värde. Rapporten gör det även enklare att jämföra resultat från ett och samma djur vid olika tidpunkter.

Hör av dig till oss om du har frågor angående Borrelia Line blot!