Kvantitativ cPL och fPL

Med hjälp av BioNotes fluorescerande immunanalyssystem Vcheck utför vi nu kvantitativ analys av pankreatiskt lipas hos hund och katt (cPL, fPL). Akut pankreatit hos hund är ofta ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande. cPL anses vara det mest specifika...