Akut pankreatit hos hund är ofta ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande. cPL anses vara det mest specifika enzymet hos hund som ökar vid pankreatit. cPL är en mycket känslig parameter vid diagnos av pankreatit, som dessutom inte påverkas nämnvärt av läkemedel eller störningar i matsmältningssystemet.
Kontinuerlig kvantitativ mätning hjälper också till att bedöma behandlingssvaret av pankreatit och sekundär skada på bukspottkörteln som orsakas av andra matsmältningssjukdomar.

De flesta fall av pankreatit hos katt är kroniska, vilket gör det svårare att diagnostisera sjukdomen vid rutinmässiga kliniska tester eller diagnostisk bildbehandling. fPL är sannolikt den bästa markören vid diagnos av pankreatit, som för närvarande finns tillgängligt för katt. Kontinuerlig mätning av fPL kan också bidra till att utvärdera behandlingssvaret.

Kvantitativ cPL och fPL analyseras dagligen.
Testet fungerar på serum, plasma och helblod.

Priser:
cPL kvantitativ 350 SEK+ moms
fPL kvantitativ 350 SEK+ moms

 

PANKREATIT Hund – 560 SEK+ moms
(TLI, cPL kvantitativ, Amylas, Triglycerider, Calcium)

PANKREAS-LEVER/NJURE Hund – 760 SEK+ moms
(TLI, cPL kvantitativ, Amylas, Urea, Kreatinin, Gallsyror, ALAT, ALP, Bilirubin, Totalprotein, Albumin)

PANKREATIT Katt – 560 SEK+ moms
(fPL kvantitativ, B12, Folsyra, Triglycerider, Calcium)

PANKREAS-LEVER/NJURE Katt – 660 SEK+ moms
(fPL kvantitativ, Urea, Kreatinin, Gallsyror, ALAT, ALP, GT, Bilirubin, Totalprotein, Albumin)

Idexx SNAP cPL och fPL utgår ur vårt analyssortiment.