Vi uppdaterar våra priser från och med 1 februari. Liksom tidigare kommer de gamla priserna gälla för alla prover som är tagna senast 31 januari. De nya prislistorna går att skriva ut från vår hemsida redan nu. Observera att tabellerna på sidorna ”Prislista Smådjur” och ”Prislista Stordjur” innehåller de gamla priserna t.o.m. 31 januari.

Hämta prislista Smådjur 2019 (priserna gäller fr.o.m. 1 feb)

Hämta Prislista Stordjur 2019 (priserna gäller fr.o.m. 1 feb)