Nu kan du köpa produkter för blodprovstagning och provsändning av oss. Vi har skapat en enkel liten webshop med färdiga paket för fem eller tio provtagningar, både på smådjur och stordjur.
Du kan även beställa provsändningsmateriel såsom remisser, prislistor och etiketter för kostnadsfri provsändning.
Klicka på PRODUKTER i menyraden ovan för att läsa mer.