Många av våra kunder har frågor som rör specialanalyserna. Därför har vi nu lagt till en sida på webben, där man kan läsa bl.a. om våra borrelia- och anaplasmatester. Sidan heter ”FAKTA” och innehåller länkar till informationsblad som är utformade av leverantören till testerna. Där finns uppgifter om tekniska data, klinisk relevans, tillämpning, testprincip, sensitivitet och specificitet samt litteraturhänvisningar.

Fästingscreening är ett test som påvisar antikroppar mot borrelia, anaplasma och TBE. Ett positivt svar på en Fästingscreening innebär att det finns antikroppar, men säger inte om det förekommer indikationer på en aktiv infektion.

När det gäller borreliaantikroppar förhåller det sig dock lite annorlunda. På en Fästingscreening mäter man två olika typer av borreliaantikroppar hos hund och tre olika typer hos häst. Det ger möjligheten att i vissa fall tolka svaret som ett tecken på att det föreligger en aktiv infektion.
Hittills har vi enbart angett svaren ”Positiv”, ”Negativ” eller ”Borderline”. Nu kommer vi även lägga till en kommentar i de fall vi kan tolka svaret som en indikation på att borreliainfektionen är aktiv.

Vid ett positivt svar på anaplasma eller TBE, bör man ta ett nytt prov efter 2-4 veckor. Hos prov nummer två ska intensiteten på det positiva antigenbandet vara minst 20 enheter högre alternativt minst dubbelt så högt, för att man ska kunna tolka det som en indikation på aktiv infektion. När ett svar på en Fästingscreening lämnas ut bifogas även ett diagram över intensiteterna för de olika antigenbanden, så att man kan jämföra med tidigare prov.