Hund
ALAT, ALP, Urea, Kreatinin, Glykerat Protein, Fritt T4
Hematologiskt status

Katt
ALAT, ALP, Urea, Kreatinin, Glykerat Protein, T4
Hematologiskt status

Pris: 540 SEK
Provtagningsrör: Serumrör + K-EDTA-rör

 

Dessutom:

I de fall där resultatet på en Borrelia Line blot är negativ eller borderline, men visar tecken på att det kan föreligga en borreliainfektion i ett tidigt stadium, rekommenderar vi att man följer upp med ytterligare ett prov, ca 2-4 veckor efter det första.
Priset för uppföljningsprovet gäller inom ca fyra veckor efter första provtagningen.