På grund av ökade leverantörskostnader är vi nu tvungna att justera våra priser. I samband med detta gör vi också en del ändringar av analyspaketen för smådjur.
De nya priserna kommer att gälla för prover som är tagna fr.o.m. söndagen 1 februari. Detta innebär att alla prover tagna före 1 februari blir debiterade enligt den gamla prislistan, oavsett vilken dag provet anländer till oss.

Basstatus Katt och Rutinstatus Katt
Basstatus och Rutinstatus Hund innehåller, liksom tidigare, akutfasproteinet CRP. Nu kan man även välja till akutfasproteinet SAA vid beställning av Basstatus eller Rutinstatus Katt, för en extra kostnad av 110 SEK.

Toxikologisk screening
Toxikologisk screening (Teobromin, Paracetamol, Salicylat, Ibuprofen m.fl.) kommer att tas bort från remissen, pga minskad efterfrågan. Analys av Etylenglykol utförs fortfarande.

Infektionsstatus Hund och Infektionsstatus Katt
Infektionsstatus Hund och Katt kommer att delas upp i två olika analyspaket.
Hund: Hematologiskt status, CRP, Kapillärelektrofores, Borrelia, Anaplasma
Katt: Hematologiskt status, SAA, Kapillärelektrofores, FIV+FeLV

Utredningsstatus Hund och Utredningsstatus Katt
På Utredningsstatus Hund och Katt kommer vi att lägga till analys av Fosfat, utan extra kostnad.

Prislistor och remisser för nedladdning
De nya prislistorna och remisserna finns för nedladdning här på hemsidan fr.o.m. 1 februari. Vi kommer inte att skicka ut några prislistor i samband med prisändringen, men däremot gör vi en notis på varje provsvar där vi påminner om att priserna uppdaterats.