Borrelia ELISA och Anaplasma ELISA bör betraktas som screeningtester, som i första hand används för att kunna avfärda att det rör sig om borrelia- eller anaplasmainfektion. Vid resultat som är positiva eller borderline med Borrelia ELISA bör man därför göra en vidare utredning med hjälp av vårt nya test Borrelia IgG Line blot. Då får man mer specifik och detaljerad information om de antikroppar som är närvarande vid en borreliainfektion. Med hjälp av testet kan man skilja en ny (aktiv) borreliainfektion från en gammal. Man kan också avgöra om ett positivt svar med Borrelia ELISA orsakats av en korsreaktion, samt ifall det rör sig om antikroppar som bildats efter en vaccination.

  • Enskilda rekombinanta antigener ger mer specifik och detaljerad information jämfört med ELISA, som baseras på ett lysat av antigen från borreliabakterien.
  • Förekomst av ospecifik korsreaktion kan upptäckas eller uteslutas.
  • Differentiering av ny och gammal infektion möjliggörs.
  • Antikroppsbildning efter vaccination kan bekräftas (hund).
  • Genom en säkerställd diagnos kan överflödig behandling med antibiotika förhindras.

CaniLab-EquiLab har i många år samarbetat med ett amerikanskt företag, som tillhandahållit antikroppstester (ELISA) för Borrelia och Anaplasma på hund och häst. Företaget har nu slutat tillverka tester för veterinärdiagnostik och därför har vi valt att samarbeta med en europeisk leverantör.
Antikroppstesterna (ELISA) fungerar på samma sätt som de vi haft tidigare, med undantag av att resultaten utgörs av lägre indexvärden. Positiva prover har ett indexvärde som är över eller lika med 1,1. Från 0,8-1,1 betraktas provet som borderline och värden under 0,8 räknas som negativa.