Felint Coronavirus-antikroppar (FIP) – 250 SEK exkl moms
Felint Coronavirus + Kapillärelektrofores – 395 SEK exkl moms

Vid förgiftning:
Etylenglykol – 250 SEK exkl moms
Toxikologisk screening – 400 SEK exkl moms
(Teobromin, Paracetamol, Salicylat, Ibuprofen m.fl.)