ACTH – 380 SEK ex moms
Analysen utförs på EDTA-plasma.
ACTH-koncentrationen har störst stabilitet i kyla eller i fryst tillstånd, men minskar under rumstemperatur. Om provet skickas med ordinär postgång i rumstemperatur kommer ACTH-koncentrationen i provet att sjunka, men kan i många fall ändå ge tillräcklig indikation av halten i cirkulerande blod.
ACTH-koncentrationen i blod hos häst visar viss årstidsvariation. Koncentrationen är högre under hösten (augusti-oktober) och därför anger vi årstidsrelaterade referensvärden.
ACTH-koncentrationen höjs av stress och smärta av olika genes.

Referensvärden för endogent ACTH:
Nov-Juli < 7 pmol/L
Aug-Okt <11 pmol/L

Urin-Kortisol/Urin-Kreatinin-kvot – 275 SEK ex moms
Provet bör tas hemma under lugna förhållanden för att i görligaste mån undvika falskt höga värden.
Testet kan utesluta Cushing hos hund om kvoten är låg. Hundar med hög kvot bör utredas vidare