Svarspostetiketter för kostnadsfri provsändning
Öppen telefonservice
08:30-17:00

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Remiss – Rekvisition

Remissanvisningar

Remissen ifylls noggrant med avsändare (betalningsansvarig), djurägare, djurnamn, patientnummer, ras, kön, provtagningsdatum och analysval. Det är viktigt att använda samma identitet om upprepade analyser utförs vid olika tillfällen. På så sätt kan äldre resultat snabbt lokaliseras. Lämna också gärna kliniska uppgifter längst ner på remissen. Det underlättar för oss när vi bedömer analysresultaten.
Analyspaketen finns förklarade på remissen, där det också finns information om vilken eller vilka rörtyper som krävs för varje paket. Analyser som finns i prislistan går även att beställa enskilt.
Remisser, prislistor och svarspostetiketter kan beställas på olika sätt. Ring, faxa, eller ange på remissen att ni önskar nytt materiel. Det går också bra att ladda ner både remisser och prislistor från vår hemsida.

Svarstider

Rutinanalyser, hematologiska analyser och hormonanalyser svaras ut varje dag.
Progesteronanalys svaras ut senast kl 13 varje dag.
Borrelia, Anaplasma, TgAA samt Kapillärelektrofores analyseras två gånger per vecka.
Insulin analyseras en gång per vecka.
Svaren sänds antingen via mail, fax, brev eller sms (progesteron).
Delsvar skickas endast på kundens begäran eller när vi bedömer att provresultatet fordrar snabb hantering. Fredagar svaras alla genomförda analyser ut, för att undvika alltför långa svarstider.