Utveckling av specifika tester för djur tillsammans med utländska diagnostikaföretag

Kontakt

CaniLab-EquiLab
Box 7065
300 07 Halmstad
Skallebackavägen 12 B
302 41 Halmstad

Tel: 035-228140
Fax: 035-228287
info@canilab.se
CaniLabEquiLab

Öppettider:
Måndag-fredag kl 08.30-17.00

Nyheter

Nya prislistor

Fr.o.m. 1 januari 2018 har vi uppdaterat priserna på våra analystjänster. De nya prislistorna finns för nedladdning under PRISLISTA SMÅDJUR/PRISLISTA STORDJUR.
Observera att några av analyserna är rabatterade om de beställs i samband med andra analyspaket.

 

Nu har vi en liten webshop!

Nu kan du köpa produkter för blodprovstagning och provsändning av oss. Vi har skapat en enkel liten webshop med färdiga paket för fem eller tio provtagningar, både på smådjur och stordjur.
Du kan även beställa provsändningsmateriel såsom remisser, prislistor och etiketter för kostnadsfri provsändning.
Klicka på PRODUKTER i menyraden ovan för att läsa mer.

 

Ny svarsrapport för Borrelia Line blot

Resultaten från Borrelia Line blot-analyser har hittills utgjorts av olika kvalitativa svarsalternativ, med en fotnot längst ner på svarsrapporten.
Nu kommer vi även bifoga en fil med stapeldiagram till varje Borrelia Line blot-svar, där man kan avläsa de kvantitativa värdena för intensiteterna hos de olika antikroppstyperna i provet. En enkel tolkningsmall finns också nedanför varje diagram.
Den nya svarsrapporten ger en tydligare bild av testet och dess värde. Rapporten gör det även enklare att jämföra resultat från ett och samma djur vid olika tidpunkter.

Hör av dig till oss om du har frågor angående Borrelia Line blot!

 

Veterinärkongressen 2016

Den 10-11 november är det dags för det årliga veterinärmötet i Uppsala. Vi kommer vara där som utställare, med vår monter uppställd nära entrén i utställningslokalen på SLU.
Vi ser fram emot att träffa både nya och befintliga kunder och svara på frågor angående våra tester och vår verksamhet. Vi berättar också allt ni behöver veta om vårt senaste test Borrelia Line blot.

Välkomna!

Nytt analyspaket

Hund
ALAT, ALP, Urea, Kreatinin, Glykerat Protein, Fritt T4
Hematologiskt status

Katt
ALAT, ALP, Urea, Kreatinin, Glykerat Protein, T4
Hematologiskt status

Pris: 540 SEK
Provtagningsrör: Serumrör + K-EDTA-rör

 

Dessutom:

I de fall där resultatet på en Borrelia Line blot är negativ eller borderline, men visar tecken på att det kan föreligga en borreliainfektion i ett tidigt stadium, rekommenderar vi att man följer upp med ytterligare ett prov, ca 2-4 veckor efter det första.
Priset för uppföljningsprovet gäller inom ca fyra veckor efter första provtagningen.

Nytt test

Borrelia ELISA och Anaplasma ELISA bör betraktas som screeningtester, som i första hand används för att kunna avfärda att det rör sig om borrelia- eller anaplasmainfektion. Vid resultat som är positiva eller borderline med Borrelia ELISA bör man därför göra en vidare utredning med hjälp av vårt nya test Borrelia IgG Line blot. Då får man mer specifik och detaljerad information om de antikroppar som är närvarande vid en borreliainfektion. Med hjälp av testet kan man skilja en ny (aktiv) borreliainfektion från en gammal. Man kan också avgöra om ett positivt svar med Borrelia ELISA orsakats av en korsreaktion, samt ifall det rör sig om antikroppar som bildats efter en vaccination.

  • Enskilda rekombinanta antigener ger mer specifik och detaljerad information jämfört med ELISA, som baseras på ett lysat av antigen från borreliabakterien.
  • Förekomst av ospecifik korsreaktion kan upptäckas eller uteslutas.
  • Differentiering av ny och gammal infektion möjliggörs.
  • Antikroppsbildning efter vaccination kan bekräftas (hund).
  • Genom en säkerställd diagnos kan överflödig behandling med antibiotika förhindras.

CaniLab-EquiLab har i många år samarbetat med ett amerikanskt företag, som tillhandahållit antikroppstester (ELISA) för Borrelia och Anaplasma på hund och häst. Företaget har nu slutat tillverka tester för veterinärdiagnostik och därför har vi valt att samarbeta med en europeisk leverantör.
Antikroppstesterna (ELISA) fungerar på samma sätt som de vi haft tidigare, med undantag av att resultaten utgörs av lägre indexvärden. Positiva prover har ett indexvärde som är över eller lika med 1,1. Från 0,8-1,1 betraktas provet som borderline och värden under 0,8 räknas som negativa.

Träffa oss under VeTA-dagarna 25-26 april

24-26 april är det dags för VeTA-dagarna, som i år firar jubileum. Evenemanget startades för 35 år sedan i Karlstad och är nu tillbaka igen i samma stad.
CaniLab-EquiLab kommer som vanligt att delta som utställare. Passa på att träffa oss där och ta del av våra mycket fördelaktiga mässerbjudanden!

Öppettider i Påsk

Vi har stängt fr.o.m. Långfredagen t.o.m. Annandag Påsk.
Övriga dagar har vi öppet som vanligt 08.30-17.00

Vi ändrar namn på analysen Fenemal till Fenobarbital

Läkemedlet Fenemal, som är ett humanregistrerat preparat mot epilepsi, har i många år använts även på djur. Numera finns dock läkemedel som är registrerade för veterinärt bruk. Vi ändrar därför namn på analysen Fenemal till Fenobarbital, vilket är namnet på den substans vi mäter. Fenobarbital ingår även i de veterinärregistrerade preparaten.

Nya priser fr.o.m. 1 februari

På grund av ökade leverantörskostnader är vi nu tvungna att justera våra priser. I samband med detta gör vi också en del ändringar av analyspaketen för smådjur.
De nya priserna kommer att gälla för prover som är tagna fr.o.m. söndagen 1 februari. Detta innebär att alla prover tagna före 1 februari blir debiterade enligt den gamla prislistan, oavsett vilken dag provet anländer till oss.

Basstatus Katt och Rutinstatus Katt
Basstatus och Rutinstatus Hund innehåller, liksom tidigare, akutfasproteinet CRP. Nu kan man även välja till akutfasproteinet SAA vid beställning av Basstatus eller Rutinstatus Katt, för en extra kostnad av 110 SEK.

Toxikologisk screening
Toxikologisk screening (Teobromin, Paracetamol, Salicylat, Ibuprofen m.fl.) kommer att tas bort från remissen, pga minskad efterfrågan. Analys av Etylenglykol utförs fortfarande.

Infektionsstatus Hund och Infektionsstatus Katt
Infektionsstatus Hund och Katt kommer att delas upp i två olika analyspaket.
Hund: Hematologiskt status, CRP, Kapillärelektrofores, Borrelia, Anaplasma
Katt: Hematologiskt status, SAA, Kapillärelektrofores, FIV+FeLV

Utredningsstatus Hund och Utredningsstatus Katt
På Utredningsstatus Hund och Katt kommer vi att lägga till analys av Fosfat, utan extra kostnad.

Prislistor och remisser för nedladdning
De nya prislistorna och remisserna finns för nedladdning här på hemsidan fr.o.m. 1 februari. Vi kommer inte att skicka ut några prislistor i samband med prisändringen, men däremot gör vi en notis på varje provsvar där vi påminner om att priserna uppdaterats.